Go back to talk overview

Gjensidige: How we scaled our design system

Torstein gives an insight on how Gjensidige design system has developed and scaled over time.

About the speaker

Torstein Aas-Hansen

Torstein Aas-Hansen

Torstein Aas-Hansen er digital sjefredaktør i Gjensidige, og har jobbet med designsystemer i en årrekke. Etter Husbankens presentasjon vil han på vegne av arrangementsgruppa lede spørsmål- og svarrunden. Her blir det en kombinasjon av egne spørsmål, og spørsmål fra chat-en.

About Gjensidige

Gjensidige Forsikring ASA (OSE: GJF) er et norsk skadeforsikringsselskap som tilbyr forsikring til privatpersoner og næringslivet i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I Norge tilbys også pensjon- og spareprodukter. I 2010 ble Gjensidige Forsikring omdannet fra et gjensidig selskap til et allmennaksjeselskap (Wiki, 16.2.2022)

Gjensidige